Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rezbári

SÚČASNÍCI


Jozef Bavlna
Narodil sa 15. mája 1958 v Štiavniku. Je vnukom rezbára sváka Pavla Bavlnu a je samozrejmé, že prvé kontakty s drevom mu už v útlom detstve sprostredkoval práve on. Absolvoval Učňovskú školu umeleckého priemyslu v Bratislave. Pracoval v ĽUD Rezbár v Rajci i v Bábkovom divadle v Žiline. Medzitým sa zúčastňoval rôznych regionálnych i celoslovenských výstav. V súčasnosti pracuje v Štiavniku.


Ing. Ján Cimprich
Narodil sa 25. júna 1936 v Žiline. Vyučil sa v Považských strojárňach v Považskej Bystrici za zámočníka. Popri zamestnaní vyštudoval strojnícku priemyslovku. V štúdiách pokračoval na VŠT v Bratislave a na ČVUT v Prahe. Pracoval v technickom vývoji so špecializáciou na letecké motory. Pre svoje náboženské presvedčenie mal v minulom režime neraz sťaženú situáciu. Už v detstve vynikal v kresbe podľa predlohy i spamáti. V jeho tvorbe sú dominantné sakrálne plastiky i reliéfy, čím vrúcne demonštruje svoju vieru. Má hlboké národné cítenie, vieru v rovnocenné uplatnenie slovenského ľudového tvorcu v širšom kontexte.


Terézia Ciesariková
Narodila sa 19. septembra 1966 v Žiline. Základnú školu vychodila v Štiavniku. Po jej ukončení nastúpila na SOU - spoločného stravovania, kde sa vyučila v odbore kuchár - čašník. Od detstva rada kreslila, vyšívala, čítala a spievala. K práci s drevom ju inšpirovalo postavenie altánka vo dvore. Jej prvé dielo bolo hrozno a tejto činnosti sa venuj e i naďalej.


Vladimír Harvanec
Narodil sa 25. júla 1961 v Považskej Bystrici. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Žiline. Pracoval v Severoslovenských tehelniach v Žiline v oblasti energetiky. Od roku 1992 pracuje ako živnostník v odbore elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov. Je ženatý a má štyri deti. Vo svojom voľnom čase sa venuje práci s drevom a práci okolo rodinného domu.

Jozef Hraboš
Narodil sa 1. augusta 1924 v Štiavniku. Je synom rezbára Mikuláša Hraboša. Pracoval ako kamenár pri regulácii riek a neskôr ako robotník v Kinexe Bytča až do odchodu do dôchodku. Vo voľnom čase rád hráva na husle a heligónku. Bol dlhoročným členom dychovej hudby a ľudovej hudby. Rezbárstvu sa začal venovať až v dôchodkovom veku. Námetom jeho prác sú náboženské motívy a ľudové tradície. Zúčastnil sa i niekoľkých výstav. Má tri deti. Pokračovateľom tradície rezbárstva je jeho najstarší syn Marián.


Marián Hraboš
Narodil sa 1. marca 1951 v Štiavniku. Pracuje ako sústružník v Kinexe Bytča. Vo volnom čase sa venuje rezbárstvu, maľovaniu, rybárčeniu. Má tri deti. Pokračovateľom rodinnej tradície rezbárstva je jeho syn Miroslav.

Miroslav Hraboš
Narodil sa 2. októbra 1983. Od detstva žije v Štiavniku. S prácou s drevom sa stretol doma. Vybral si aj profesiu, ktorá súvisí s drevom. Na SOU stavebnom sa vyučil v odbore tesár. Je pokračovateľom štvrtej generácie rezbárov Hrabošovcov.


Otto Jakubík
Narodil sa 15. mája 1926 v Jasenici. Patrí k nestorom štiavnickej a hvozdnickej kultúry i ľudového umenia. V oblasti ľudovo-umeleckého spracovania kože dosahuje výnimočné výsledky, čoho svedectvom sú aj početné výstavy nielen v regióne, na Slovensku, ale aj v zahraničí. Maľovanie a rezbárstvo rovnako patria k jeho umeleckému rozmeru v rôznych lokalitách Slovenska.

Juraj Jakubík
Narodil sa 26. januára 1960 vo Hvozdnici. Je absolventom Strednej umeleckopriemyselnej školy v Bratislave. Dlhodobo sa venuje folklóru a etnografii a so svojou manželkou Annou vedú dedinskú folklórnu skupinu Štiavnik a Detský folklórny súbor Javorníček. Jeho súčasnú tvorbu predstavujú štylizované plastiky, vyrezávaný nábytok a reštaurátorské práce sakrálnych pamiatok.

Margita Mikulíková
Narodila sa 10. júla 1945 vo Hvozdnici. Tu prežila aj detstvo. Pracovala ako robotníčka v Bytči. Jej talent objavil pán kaplán Balušík, ktorý j u zasvätil do práce so šúpolím. Sporadicky sa venuje i práci s drevom.

Dominik Palko
Narodil sa 19. februára 1963 v Žiline. Absolvoval SOU stavebné v Banskej Bystrici, kde sa vyučil za elektromechanika. Žije v Štiavniku, venuje sa rodine a rezbárstvu. V jeho tvorbe dominujú reliéfy a plastiky.

Ján Palko
Narodil sa 23. júna 1953 v Štiavniku. Vyučil sa v SOU Váhostav v Žiline za zámočníka. Štúdium si doplnil na SPŠS. Pracoval na učilišti SOU Váhostav ako majster odbornej výchovy. V roku 1982 začal študovať na VŠ pedagogickej v Banskej Bystrici, kde úspešne ukončil 6 semestrov. V roku 1996 začal súkromne podnikať. Zúčastnil sa regionálnych a celoslovenských výstav, jeho práce sú súčasťou súkromnej galérie A. Machaja v Plaveckom Štvrtku.


Róbert Panáč
Narodil sa 7. júna 1934 vo Hvozdnici, kde prežil aj svoje detstvo. Práca s drevom mu
učarovala už v útlom veku. Pracoval ako robotník v Prefe v Hrabovom. Jeho talent
objavil pán kaplán Balušík.


Peter Pazúr
Narodil sa 24. júla 1984 v Žiline, býva v Štiavniku. Už v školských rokoch sa prejavilo jeho výtvarné nadanie i vzťah k drevu. Talent uplatnil na SOU stavebnom v Žiline so zameraním na umelecko-remeselné spracovanie dreva. V súčasnosti šuduje na Žilinskej univerzite.


Stanislav Polek
Narodil sa 13. novembra 1953 v Predmieri pri Žiline. Študoval na Gymnáziu v Bytči a na Strednej ekonomickej škole v Košiciach. Zdrojom jeho umeleckého formovania bola živá tradícia jestvujúcej rezbárskej školy v Štiavniku. V roku 1973 sa Stanislav Polek presťahoval zo Štiavnika do Košíc. Mladý talent tu podchytil a rozvinul sochár Vojtech Lóffler. Okrem postupného získavania umeleckých skúseností v jeho ateliéri začal realizovať vlastné umelecké programy. Drevo, väčšinou lipu, doplnil ďalšími materiálmi. Poleka od detstva fascinovala príroda. Malebné úbočia a doliny rodného kraja i prerozprávané príbehy. To všetko ožíva pod jeho rukami s vrúcnosťou a čitateľnosťou.Niektoré jeho plastiky sa nachádzajú v Slovenskom národnom múzeu ako súčasť zbierky reprezentujúcej ľudové výtvarné umenie Slovenska 20. storočia. Monumentálne diela sú súčasťou stálych expozícií vo Východnej (sadenie lipky) a v parku Kysuckej galérie (súsošie zlapania Jánošíka). Stanislav Polek v súčasnosti žije a pracuje v Košiciach.

Jozef Rakovan
Narodil sa 18. apríla 1962 v Žiline. Svoje detstvo trávil v Štiavniku. Najviac spomína na pasenie kôz, v krásnej prírode, kde mu k srdcu prirástlo i drevo. V školských rokoch ho, podobne ako jeho vrstovníkov, usmerňoval učiteľ Silvester Cehlárik, ktorý založil rezbársky krúžok. Jozef potajomky navštevoval i miestneho farára, u ktorého našiel pochopenie i duchovné obohatenie. Ukončil Drevársku školu v Liptovskom Hrádku. Aj napriek nemalým zdravotným problémom sa intenzívne venuje práci s drevom. Podobne ako jeho učiteľ i on odovzdáva svoje vedomosti mladšej generácii, vedie v Základnej škole v Štiavniku rezbársky krúžok. Je vďačný za každý prežitý deň.

Jozef Sakmar
Narodil sa 15. októbra 1965 v Žiline. Vyučil sa na SOU drevárskom v Liptovskom Hrádku. Má rád prírodu, hrá na harmonike a na base vo folklórnej skupine Štiavnik. Popri tvorbe z dreva sa venuje pleteniu košov.


Jozef Strašík
Narodil sa 27. decembra 1977 v Žiline. Žije v Štiavniku. Výtvarné nadanie a talent k drevorezbe uplatnil po skončení základnej školy na SOU stavebnom v Žiline v odbore rezbár. Svoj vzťah k rezbárstvu naďalej rozvíja.

Zdroj: Knižné vydanie Štiavnickí rezbárí