Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ponuka krúžkov

Mena vedúcich ZÚ a názvy ZÚ nad 15 rokov

                                             škol. rok 2020/2021

 

      1.        p. Mračníková Ľudmila             Posilňovňa                                            30

      2.         PaedDr.Hujo Peter               Futbal seniori Štiavnik                            17         

      3.          Mgr. Mikulíková Helena        Futbal  ženy Štiavnik                              15

      4.          p. Pelikán Vladimír                Hvozdnický futbal                                   11

      5.          p. Krajčí Ján                           Futbal juniori Štiavnik                            12 

      6.         p. Uríčková Patrícia                Turistický krúžok Setechov                     20 

      7.         p. Klunda Jozef                       Hasičský krúžok Kolárovice                   19 

      8.        Ing. Kmeť Marek                     Rajecký futbal                                         14

      9.        p. Adamík Pavol ml.                Krúžok starších hasičov Setechov          20 

     10.        p. Koniar Igor                          Štiavnický florbal                                    15  

     11.        p. Adamík Peter                      Futbal seniori Petrovice                          13 

     12.       p. Adamík Peter                        Futbal juniori Petrovice                         12

     13.       p. Fratrík Tibor                         Futbal juniori Makov                               17

     14.       p. Šebeňa Peter  dobrov.         Futbal Pšurnovice                                 14

     15.      p. Rakovan Vladimír                 Stolný tenis 1 spoločný krúžok               8

     Štefo Hruštinec, Miška Várošová, Vladimír Kaštan -2 krúžky

 

                                     

                   

                                      

                                       Mena vedúcich ZÚ a názvy ZÚ do 15 rokov

                                                       škol. rok 2020/2021

                   

 1.  Ing. Cimprich  Peter ( Mgr. Čvapek)         Futbal prípravka 1.-4. roč                         19
 2.  p. Rakovan Jozef                                     Rezbársko- maliarský krúžok 5.-9. roč.    14
 3.  Mgr. Kušanová Michaela                         Tanečný- moderné tance1.roč.-2.A           11
 4.  Mgr. Kušanová Michaela                         Tanečný- moderné tance2.B- 3.-4. roč.     12
 5.  Mgr. Piroha Rudolf                                   Futbal neregistrovaní žiaci 5roč. – 6.A      20
 6.  Mgr. Piroha Rudolf                                   Futbal neregistrovaní žiaci 6.B – 9.roč.    19
 7. p. Valúch Matej                                         Futbal registrovaní žiaci                            23
 8. Mgr. Gablík Cyril                                      Turistický krúžok  1                                    23
 9. p. Štefan Rakovan                                    Hasičský krúžok                                        17
 10. p. Eva Jakubeková                                    Folklórny krúžok Štiavniček                     16                  
 11. PaedDr. Trulíková Daniela                        Biologický krúžok                                     14
 12.  Mgr. Čvapková Katarína                           Hravá angličtina                                      16          
 13. Mgr. Možuchová Zlatica                             Angličtina hrou                                        12
 14.  Mgr. Fujačková Mária                               Hravá slovenčina 9.B                              12
 15. Mgr. Hujová Eva                                         Slovenčina hrou 9.A                               19
 16. Ing. Cimprich  Peter                                     Loptové hry                                           13
 17. p. Rakovan Vladimír                                    Stolný tenis 1 spol.krúžok                     10
 18. Bc. Mária Prípepková                                  Klub detí a mládeže                              101
 19. Mgr. Vladimír Čvapek                                  Florbal starší chlapci                             11
 20. Mgr. Vladimír Čvapek                                  futbal regist. 2.-4. roč.                           19

Do 15 rokov sú ešte 3 dorastenci a 1  stolný tenista.

  Erik Novotný už po zlomenine začal trénovať futbal  a Peter Putirka –florbal, obaja ešte nemajú rozhodnutia. Spolu 407 členov do 15 rokov.

V Štiavniku 12.10. 2020                                             vypracoval.: Mgr. Čvapek Vladimír