Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

SÚBOR
Dátum: 27.12.2022
Autor: Ing. Silvia Parčišová
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Štiavnik na deň  17.02. 2023 a určenie náležitostí písomnej prihlášky a povinných príloh, ktoré je potrebné doručiť na Obecný úrad Štiavnik do 03.02. 2023 do 12-tej hod.

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra:    17. 02. 2023

Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ Štiavnik v priestoroch zasadačky obecného úradu.

  1. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  a) kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,   b) iné predpoklady:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- bezúhonnosť

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel)

- flexibilnosť

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

- prax vo verejnej správe alebo prax v ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti vítaná 

  1. Náležitosti písomnej prihlášky

- osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- e-mailová adresa a telefónny kontakt

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- profesijný životopis,

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra.

       3. Termín odovzdania písomnej prihlášky

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do   03. 02.  2023 do 12.00 hod. v zalepenej obálke na adresu:

Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik č. 1350, 013 55 Štiavnik, s označením:

„Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad.

 

  1. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je: 01.03.2023.

       5.Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok: 0,35 (t.j. 1/3)  z mesačného pracovného času.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
volba_zverej. Veľkosť: 116.7 kB Formát: pdf Dátum: 27.12.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.