Dátum: 29.06.2017 | Meniny má Peter a Pavol, Petra | Teplota: 0,0 °C | Vlhkosť: 0 % | Predpoveď: | Pranostika: Peter a Pavel huby sejú.

Č. Suma Názov  
612 3.000,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 37165 Detail
611 242,00€ Kúpna zmluva č. 2170672422 Detail
610 135 071,66€ Kúpna zmluva č. Z201723994_Z : Stravné poukážky Detail
609 5 198,88€ Kúpna zmluva č.Z201721670_Z : Motorová nafta Detail
608 426,00€ Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/387 Detail
607 200,00€ Zmluva o poskytnutí finančného daru ( sponzorská zmluva ) Detail
606 mesačne 200,-€ Dohoda o uznaní dlhu a splácaní v splátkach Detail
605 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
604 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
603 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
602 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
601 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
600 Neuvedené Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 13/2013 zo dňa 28.06.2013 Detail
599 Neuvedené Nájomná zmluva č.10/2017 Detail
598 5 118,00€ Zmluva o dielo - Pasport obce Štiavnik Detail
597 4 499,00€ Kúpna zmluva č.Z201712033_Z Detail
596 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie socialnej služby v zariadeniach Detail
595 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2016 zo dňa 24.02.2016 Detail
594 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
593 1200,-€ Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
592 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.02/2016 Detail
591 425,02€ Zámenná zmluva Detail
590 1 200,-€ Dohoda č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
589 15 000€ Zmluva č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
588 550,-€ Dohoda č.3/2017 o poskytnutí dotácie Detail
587 1 000 ,-€ Dohoda č.4/2017 o poskytnutí dotácie Detail
586 12 600,00€ Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
585 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
584 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2017 Detail
583 5 399,00€ Kúpna zmluva č.Z20172536_Z Detail
582 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
581 145,26€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
580 2 000,-€ Dohoda č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
579 322 552,00€ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105 Detail
578 Neuvedené Nájomná zmluva č.05/2017 - polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
577 Neuvedené Nájomná zmluva č.02/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
576 Neuvedené Nájomná zmluva č.04/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
575 Neuvedené Nájomná zmluva č.06/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
574 Neuvedené Nájomná zmluva č.07/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
573 Neuvedené Nájomná zmluva č.03/2017 Detail
572 Neuvedené Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.02.2014 Detail
571 574,80€ Zmluva o dielo Detail
570 Neuvedené Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Detail
569 4 700,00€ Kúpna zmluva č.Z201640830_Z Detail
568 vstupenka po 9,-€ Zmluva o sprostredkovaní koncenrtu F. a V. Nedvědovcov Detail
567 25 349,81€ Zmluva o dielo Detail
566 1000,00€ Zmluva o dielo Detail
565 za mesiac / 45,00€ Zmluva o zabezpečení služieb č.30/2016 Detail
564 cena za hodinu 21,60€ Zmluva o poskytnutí služby č.936-53/2016 Detail
563 2962,14€ DOHODA č.26/2016/§54-PZ Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 7 10 13