Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty

Obecný úrad Štiavnik

Štiavnik 1350

013 55 Štiavnik

Obecný úrad - otváracie hodiny

pondelok: 8:00 - 15:00

utorok:      8:00 - 12:00 - nestránkový deň

streda:      8:00 - 15:00

štvrtok:     8:00 - 12:00 - nestránkový deň

piatok:      8:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka je v čase  od 12:00 - 12:30 hod.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Mgr. Janka Pobijaková

Telefón: 041/3214404 , 0911 980 429, 0915 280 485

Email: janapobijakova@azet.sk

 

Stavebný úrad Štiavnik

Pondelok: 7:30 -15:30 hod.

Streda: 7:30 - 15:30 hod.

Piatok: 7:30 - 12:00 hod.

Mgr. Veronika Gablíková
tel. kontakt: 0948 542 482

Email: stavebnyurad@stiavnik.sk

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty na obecný úrad

Starosta obce

Ing. Štefan Vároš

Telefón: 041/7079951 , 0905 254 037

Email: starosta@stiavnik.sk

 

 

Sekretariát

Administratívne práce, kultúra, ostatné

Anna Kopuníková

Telefón: 041/5583007, 0907 811 689

Email: ocu@stiavnik.sk

Matričný úrad Štiavnik

Evidencia obyvateľstva a hlásenia pobytu, zabezpečenie volieb a referenda, Úsek sociálnych vecí a rozvoja sociálnych služieb, Osvedčovanie listín a podpisov

Mgr. Ľudmila Palková

Telefón: 041/5583 493, 041/7079953

Email: ludmila.palkova@stiavnik.sk

Úsek rozpočtovania, účtovníctva

Mgr. Edita Mištríková

Telefón: 041/7079955, 0901 706 421

Email: edita.mistrikova@stiavnik.sk

Úsek spravovania nehnuteľností,  obecných projektov a ŽoNFP, súpisných čísel,  pozemných komunikácií, SHR,  zabezpečenia činnosti OR a OZ

Ing. Silvia Parčišová

Telefón: 041/7079958, 0908 942 106

Email: silvia.parcisova@stiavnik.sk

Úsek životného prostredia, správy daní a osvedčenie listín a podpisov

Mgr. Kamila Peňaková

Telefón: 041/7079957, 0908 942 106

Email: kamila.penakova@stiavnik.sk

Úsek  vnútornej dopravy, evidencie hrobov a vedenia pokladne

Mária Stopková

Telefón: 041/7079956, 0908 942 106

Email: maria.stopkova@stiavnik.sk

Oblasť CO, správa bytov, oblasť majetku, inventarizácie majetku,BOZP a osvedčovanie listín 

Helena Šípková

Telefón: 041/7079952

Email: helena.sipkova@stiavnik.sk

úsek personálnej práce, miezd a priestupkov

Mgr. Anna Michútová

Telefón: 041/7079954, 0908 942 106

Email: anna.michtova@stiavnik.sk

Úsek registratúry a vedenie knižnice, osvedčenie listín a podpisov

Marta Fajbíková

Telefón: 041/5583007, 0907 369 821

Email: ocu@stiavnik.sk

 

Zberný dvor

Juraj Machciník - 0915 312 830

Štefan Kušan - 0907 564 754

Juraj Gablík - 0904 813 126

 

 

Team tvorcov
info@stiavnik.sk