Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VYHODNOTENIE roka 2023

Dátum: 31.12.2023
Autor: Obec Štiavnik
VYHODNOTENIE roka 2023

ROKA 2023

Vyhodnotenie roka 2023
 
Rok 2023 bol zameraný na udržanie poskytovaných služieb občanom hlavne v súvislosti s energetickou krízou a krátenými výškami podielových daní. Zároveň prebiehal proces riešenia ŽONFP na rozšírenie kapacity materskej škôlky a budovania mechanicko – biologickej úpravy komunálneho odpadu v celkovej výške cca 2 milióny eur, kde spoluúčasť obce na obidvoch projektoch je 200 000,- €, ktoré sa podarilo v priebehu roka ušetriť.
Proces výstavby obidvoch projektov je vo fáze pred dokončením s tým, že finančné vysporiadanie s dodávateľmi bolo úspešne ukončené.
Predpoklad odovzdania škôlky do užívania je marec 2024 a linka na mechanicko – biologickú úpravu sa bude spúšťať v mesiaci apríl – máj 2024.
Čo sa týka ďalšieho rozvoja obce, obec sa prihlásila k výzve na rekonštrukciu knižnice pri ZpS a DSS Štiavnik, kde by malo vyrásť múzeum tradičnej kultúry a to v sume 472 820,-€ a taktiež k výzve na modernizáciu a rekonštrukciu ZŠ s výstavbou nového ihriska, prestrešenie vstupu do školy, rekonštrukcia učební v sume 394 370,- €.
V priebehu roka boli vybudované stojiská na kontajnery pri bytových domoch, spevnené plochy na zbernom dvore, začalo sa s výstavbou prístrešku na uskladnenie vyseparovaných komodít. Záverom chcem konštatovať, že v roku 2024 bude ukončené splácanie 2/3 úveru na kultúrny dom, čo nás mesačne zaťažuje cca 13 306,-€ Taktiež pozitívne vnímam vyhlásenie novej vlády, ktorá sa zaviazala pomáhať nielen občanom, ale aj samosprávam, čím by sa aspoň čiastočne znížil dlh na nevyplatených podielových daniach pre samosprávy.
Napriek týmto negatívnym konštatovaniam obec bude plniť všetky poskytované služby občanom bez navyšovania daní. V poplatku za komunálny odpad sa suma zvýši o 2,- € a to z 29,- € na 31,- €, ostatné poplatky zostávajú bez zmien.
,,Záverom chcem poďakovať všetkým zamestnancom obce a poslancom obecného zastupiteľstva za odvedenú prácu v roku 2023 a do nového roku želám všetkým občanom našej obce pevné zdravie, šťastie a spokojnosť.“
Ing. Štefan Vároš, starosta obce
v. r.